Cambodja

Sinds eind 2016 is DEAL bezig met de voorbereidingen voor een nieuw project in Cambodja. We hebben een projectgroep opgezet, die druk aan de slag is gegaan met het schrijven van een projectplan. Nadat het projectplan was opgesteld en goedgekeurd, is onze vrijwilliger Annelin naar Cambodja gegaan. Ze heeft daar drie maanden gewoond voor haar studie en is voor ons op zoek gegaan naar partners en een geschikte plaats om een project op te zetten. De projectgroep heeft haar vanuit Nederland ondersteund. Annelin heeft veel NGO’s gesproken, contacten gelegd en informatie ingewonnen.

Annelin is inmiddels weer terug in Nederland. De volgende stap wordt het daadwerkelijk opstarten van een table banking-project in Cambodja. Hier gaan we ons de komende maanden mee bezig houden.

cambodja-1

cambodja-2

cambodja-3