Alumni

De stichting heeft in de afgelopen tien jaar een groot aantal alumni opgebouwd. Deze groep bestaat uit alle oud-bestuursleden en vrijwilligers die bij de stichting betrokken zijn geweest. Stuk voor stuk mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet voor de stichting en die haar hebben gemaakt tot wat ze nu is, een stichting om trots op te zijn. De alumni worden bij vele activiteiten betrokken, zoals trainingen voor het bestuur en vrijwilligers en de netwerkborrels.

Op deze pagina vind je een aantal verhalen  van onze alumni. Zoals van Aukje Ravensbergen en Kido Koenig.


 

dc48b4bbec6846049f69e310be1a1df4

“Ik ben Aukje Ravensbergen en tussen 2009 en 2012 ben ik actief geweest bij DEAL. Ik ben twee jaar projectcoördinator geweest in het bestuur en in mijn derde jaar was ik voorzitter van de stichting. In die tijd hadden we nog een project in de hoofdstad van Madagaskar, Antananarivo. Samen met Yasmine Colijn heb ik het project Jailhouse Rock bezocht. Zoals de naam het al zegt, vond dit project plaats in de gevangenis. We boden een groep van 20 mannen en een groep jongeren verschillende lessen aan over o.a. economische en andere waardevolle vaardigheden om hen een toekomst te bieden na hun tijd in de gevangenis. Deze reis was een zeer bijzondere ervaring. Met veel plezier kijk ik terug op mijn betrokkenheid bij DEAL. Ik heb bij DEAL veel geleerd over ondernemerschap, het motiveren van vrijwilligers en met minimale middelen projecten en activiteiten opzetten. In mijn drie jaar bij DEAL heb ik veel andere dingen geleerd en hier maak ik in mijn huidige werkzaamheden nog steeds gebruik van. Bijvoorbeeld om kennis te delen met anderen en tegelijkertijd zelf ook veel te leren. Daarnaast heb ik geleerd om creativiteit en doorzettingsvermogen te combineren. Ik zet deze opgedane kennis en ervaring in op het gebied van samenwerken met verschillende mensen, het opbouwen van een netwerk en het organiseren van evenementen.”

Op dit moment is Aukje werkzaam bij Van Oort & Van Oort als public affairs adviseur. Ze geeft politiek advies aan organisaties en bedrijven om hun belangen te agenderen op lokaal, landelijk en Europees niveau. Ze is als alumnus af en toe nog betrokken en staat in ieder geval altijd open voor vragen of het geven van trainingen.


 

26014cb20abe4e7d9754c5e11dcc7806“Ik ben Kido Koenig, werkzaam bij Capgemini als consultant en talent manager van de technologiE divisie in Nederland en vrijwilliger voor o.a. de Foundation Max van der Stoel, waarmee ik activisten in nieuwe democratieën rondom Europa ondersteun. In 2006 heb ik met veel enthousiasme een groep mensen bij elkaar gehaald om te vormen wat nu DEAL Leiden is geworden. Ik vond de combinatie van denken en doen, ons inzetten voor een betere wereld precies, wat studenten nodig hebben. Ik heb er dan ook veel aan gehad. Behalve de team spirit en het plezier, de ervaring dat je zelf ontzettend veel mogelijkheden hebt om projecten op de zetten, dingen voor elkaar te krijgen en iets te betekenen voor anderen. Aan die houding heb ik nog steeds veel binnen en buiten mijn werk. Het is prachtig om te zien dat DEAL generatie op generatie met de missie aan de slag blijft en ik draag dan ook nog bij waar het kan, bijvoorbeeld als er een evenement gepresenteerd moet worden, of om advies te geven.”