Alumni

De stichting heeft in de afgelopen tien jaar een groot aantal alumni opgebouwd. Deze groep bestaat uit alle oud-bestuursleden en vrijwilligers die bij de stichting betrokken zijn geweest. Stuk voor stuk mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet voor de stichting en die haar hebben gemaakt tot wat ze nu is, een stichting om trots op te zijn. De alumni worden bij vele activiteiten betrokken, zoals trainingen voor het bestuur en vrijwilligers en de netwerkborrels.