Bestuur 2016-2017


Op deze pagina vindt u informatie over het bestuur van DEAL. Het bestuur formuleert het beleid en leidt de dagelijkse activiteiten van de stichting in goede banen. Daarnaast zijn de bestuursleden elk actief op hun eigen beleidsterrein.

 

Voorzitter

De voorzitter van het bestuur is Marlijn Heijnen. Zij is verantwoordelijk voor het uitzetten van de lange termijn doelen, het contact met de Raad van Toezicht en het onderhouden van relaties met sponsoren, partners en betrokken organisaties. U kunt Marlijn bereiken via voorzitter@dealfoundation.nl.

marlijn1Hi! Mijn naam is Marlijn en ik ben de voorzitter van DEAL Foundation. Als voorzitter leid ik de vergaderingen en houd ik de lange termijn doelstellingen in de gaten. Ik onderhoud onze goede relatie met de raad van toezicht en ik zet mij in voor het uitbreiden van DEAL’s netwerk. Met veel plezier heb ik vorig jaar de functie Assessor Intern vervuld en ik kon nog geen afscheid nemen van DEAL! Het bestuur van 2016-2017 is inmiddels een halfjaar geïnstalleerd en we hebben al een hoop bereikt!

 

 

Secretaris

Marit de Roij is de secretaris van DEAL. Zij is het eerste aanspreekpunt binnen de stichting en onderhoudt de vrijwilligersadministratie en het contact met de Universiteit Leiden. Daarnaast bereidt Marit de bestuursvergaderingen voor en organiseert zij evenementen samen met de assessor intern. U kunt Marit bereiken via secretaris@dealfoundation.nl.

Mijn naam is Marit emarit1n ik ben dit jaar secretaris van DEAL. Ik studeer Russische Studies en geschiedenis en kwam vorig jaar tot de ontdekking dat er meer is in het leven dan Lenin en Dostojevski, dus besloot ik me in te gaan zetten voor DEAL. Als secretaris heb ik een goed overzicht over de verschillende projecten in Afrika en Azië. Het is interessant om vanuit de invalshoek van ontwikkelingssamenwerking meer over deze delen van de wereld te weten te komen en mensen te helpen om zelf hun sociaaleconomische situatie te verbeteren. Ik geloof sterk in de aanpak van DEAL. Mensen leren hoe ze zelf geld kunnen verdienen zie ik als veel effectiever dan het traditionele sturen van een paar zakken geld. Ik hoop dat we dit jaar een paar flinke stappen met DEAL kunnen zetten en onze projecten langzaam kunnen uitbreiden naar nieuwe groepen deelnemers en landen.

 

Penningmeester

Kirill Teslenko is de penningmeester van DEAL. Hij draagt zorg voor de financiële administratie van de stichting en is verantwoordelijk voor het acquisitie beleid. U kunt Kirill bereiken via penningmeester@dealfoundation.nl.

kirill1Hallo, mijn naam is Kirill en ik ben penningmeester van DEAL Foundation. Ik studeer internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden. Verder zit ik ook bij SSR Leiden waar ik vaak genoeg te vinden ben in mijn vrije tijd. Mijn rol binnen DEAL is het bijhouden van de financiële administratie. Verder ben ik toezichthouder van de acquisitiecommissie. Wat mij aantrok aan DEAL Foundation is dat de stichting zelfredzaamheid en een duurzame vorm van ontwikkeling steunt. Ik geloof namelijk dat dit de toekomst is van ontwikkelingssamenwerking. Dit bestuursjaar was voor mij tot nu toe al heel erg leerzaam en ik geloof dat er nog veel meer te ontdekken en te leren valt binnen DEAL.

 

Assessor intern

Sarah Föllmi is assessor intern. Zij dient als vertrouwenspersoon van het DEAL team en organiseert trainingen en evenementen ter bevordering van relevante vaardigheden bij vrijwilligers en bestuursleden. U kunt Sarah bereiken via intern@dealfoundation.nl.

sarah1Ik ben Sarah, 22 jaar en ik studeer pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Daarnaast zit ik dit jaar in het bestuur van DEAL Foundation als Assessor Intern. Ik hou me voornamelijk met de vrijwilligers van DEAL bezig, ook organiseer ik interne workshops, trainingen en borrels en ben ik de vertrouwenspersoon binnen de stichting.
Wat ik vooral zo mooi vind aan DEAL is dat we met elkaar de economische zelfredzaamheid van mensen in ontwikkelingslanden stimuleren. Wij pakken armoede op een andere manier aan dan de meeste stichtingen doen. Wanneer ik aan DEAL denk, denk ik aan: ontwikkeling, ondernemerschap en originaliteit.Ik vind het ontzettend leuk om het bestuur van DEAL te doen en ik kijk uit naar al het moois wat nog komen gaat!

 

Assessor extern

Laura de Vries is assessor extern. Laura draagt zorg voor de promotie van DEAL en is medeverantwoordelijk voor de acquisitie van de stichting. U kunt Laura bereiken via extern@dealfoundation.nl.

laura1Mijn naam is Laura de Vries en ik ben de Assessor Extern van DEAL Foundation: ik ga over alle contacten naar buiten toe en de promotie van de stichting. Vorig jaar heb ik een ‘income generating project’ opgestart in Nepal, om mensen te helpen economisch zelfstandig te worden. Dit gaf hen een enorme zet in de goede richting, en daarom besloot hier ook iets mee te willen doen vanuit Nederland.
DEAL Foundation biedt mensen handvatten aan, die zichzelf uit een benarde economische situatie willen trekken, en ik wil daar onderdeel van uitmaken. Wij bieden mensen in ontwikkelingslanden de vaardigheden en kennis, zoals sparen en boekhouden, die zij nodig hebben om een eigen bedrijfje op te starten. Naar mijn idee is dit van groot belang voor de toekomst van internationale ontwikkelingssamenwerking.

 

Projectcoördinator

Johan Blom is de projectcoördinator van DEAL. Johan stuurt de projectgroepen aan en draagt zorg voor een effectieve uitvoering van onze projecten. U kunt Johan bereiken viaprojectcoordinator@dealfoundation.nl.

johan1Mijn naam is Johan en ik ben de projectcoördinator voor de DEAL foundation. Het is mijn taak om de projectgroepen te begeleiden, nieuwe projecten op te starten en de voortgang aan de rest van het bestuur door te geven. Ook controleer ik de voortgang van de projecten en houd ik alles binnen het kader van ondernemersschap.