Geschiedenis

In de zomer van 2006 kwamen twee vrienden uit Hardenberg bij elkaar om de verjaardag van een van de vrienden te vieren. Tijdens de feestelijkheden werd de ambitie uitgesproken een initiatief te starten to change the world. De dag erna zorgde deze ambitie voor een roes die uitmondde in het betrekken van meer vrienden en medestudenten bij het initiatief dat later DEAL is gaan heten.

In het najaar van 2006 werd getimmerd aan de doelstelling en de vorm van het initiatief. Door te sparren met leiders uit het bedrijfsleven en de politiek werd de doelstelling snel duidelijk; zorgen voor duurzame economische zelfredzaamheid voor minderbedeelden en tegelijkertijd een leerervaring creëren voor de betrokken studenten. DEAL zou een studentenstichting worden.

Begin 2007 werd theorie in praktijk gebracht door een bezoek aan Bolivia. Tijdens dit bezoek werd duidelijk dat van betekenis zijn op afstand lastig is maar niet onmogelijk. De eerste projecten die DEAL deed waren leningen geven aan ondernemers zoals imkers en boeren. Deze leningen werden omgezet in een gift zodra de onderneming voldoende sociale impact maakte, zoals baancreatie.

In de 10 jaren die volgden zijn enkele tientallen projecten opgezet en er zijn honderden banen gecreëerd. Het gevolg is dat betrokkenen in Bolivia, Madagaskar, Zambia, Tanzania en Maleisië nu een hoger inkomen hebben waardoor de families kunnen sparen voor een betere toekomst. DEAL heeft geleerd van elk project en begon in 2015 met projectuitvoering op basis van table banking.

Table banking projecten kenmerken zich doordat deelnemers gemeenschappelijk sparen zonder tussenkomst van een bank. De deelnemers verenigen zich in een spaargroep. DEAL faciliteert deze spaargroepen met kennis en het geld om te kunnen bestaan. DEAL legt zelf geen geld in. Zo blijft de motivatie om te sparen aanwezig. Uit de spaarpot kan geld geleend worden om te ondernemen.

De charme van DEAL zit in zijn kleinschaligheid en het feit dat wij een studenten stichting zijn. In dit kleinschalige studenten initiatief zit onze kracht. Onze kracht is dat wij leergierig zijn en ons snel kunnen aanpassen aan nieuwe inzichten en dat wij voorop willen lopen in de wereld van ontwikkelingssamenwerking. We will change the world, one project at a time.