Enactus Universiteit Leiden gaat onafhankelijk verder!

In 2006 richtte een groep studenten SIFE Leiden op. Ondernemen tegen armoede was ons doel. Het stimuleren van onafhankelijkheid, de focus op het ondernemerschap en het helpen van de allerarmsten zit in ons DNA. Door inzet, enthousiasme en door volle verantwoordelijkheid te dragen voor onze projecten werd SIFE Leiden al snel een succes. Als er fouten werden gemaakt, waren er toezichthouders om die fouten te corrigeren. Als onze projecten succesvol waren, vierden wij samen feest. Dat is nog steeds zo! Het resultaat van al deze factoren en van alle inzet is dat honderden mensen in Bolivia, Madagaskar en Nederland nu een beter inkomen hebben.

In de afgelopen zeven jaar hebben we ook gewerkt met veel collega’s van andere teams en met mensen van de koepelorganisatie. Die input heeft ook bijgedragen aan onze successen, mede daardoor hebben we kunnen komen waar we vandaag de dag staan.

Gaandeweg is de koepel – voorheen SIFE, nu Enactus – zich meer gaan richten op Nederland en op de student zelf. Bovendien is het besturingsmodel centralistischer geworden, daardoor wordt ons gevraagd om een groot deel van onze onafhankelijkheid over te dragen.

Om trouw te blijven aan onze manier van ontwikkelingssamenwerking en de principes die daarbij horen, is besloten om zelfstandig verder te gaan. Dat is een moedig besluit van de huidige generatie studenten. Een besluit dat getuigt van ondernemerschap en idealisme dat ons altijd zal blijven definiëren!