Lift To Uplift is lekker op weg!

liftwedstrijd

Marjolein and Tim rijden nu in de buurt van Darmstadt en gaan als een speer!
Voor ons project Fundación Ruway Ñanta willen wij met de liftactie geld inzamelen om een industriële naaimachine deels te financieren. Met deze machine kunnen de vrouwen tegen een lagere prijs produceren en op die manier hun concurrentie positie vergroten.
Wij zijn vol enthousiasme bezig! Helpt u ons ook?
Doneren kan op NL21ABNA0556595882 t.n.v Stichting DEAL te Leiden. Heel erg bedankt!