Maandagupdate: AVV en Odessa Feest

Dag lezers,

We hebben weer een tussenstand gekregen van het gespaarde geld in Zambia: In de afgelopen 4 maanden is er 271.51 Euro gespaard, waarmee ze nu op een totaal bedrag zitten van 839.91 euro sinds ze zijn begonnen eind Mei. Goed nieuws dus!

Afgelopen woensdag is de projectgroep Nederland naar de minorviering van Roos geweest. Hier hebben we geluisterd naar de pitches die zijn gegeven van verschillende groepen die een aantal weken hebben nagedacht over projecten omtrent sociaal ondernemerschap in de wijk Overvecht. We hebben hier een hoop nieuwe ideeën opgedaan, zijn in contact gekomen met sociale makelaars, buurtcoaches, andere vrijwilligersorganisaties en hebben namen doorgespeeld gekregen van projecten/organisaties die ons verder kunnen helpen met ons idee om asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen te koppelen aan stages.
De PR/AC heeft gisteren een fondsaanvraag naar Stiching Paulien verzonden, het wachten is nu op antwoord. De commissie is druk bezig met de laatste zaken voor het feest in de Odessa woensdag, waar iedereen van harte voor is uitgenodigd!
Morgenavond is de eerste DEAL AVV in het nieuwe formaat. Alle commissies gaan het werk van het afgelopen kwartaal presenteren en nieuwe doelen stellen voor de komende drie maanden. Verder komt het nieuwe huishoudelijk reglement van Marlijn ter sprake en gaan we met elkaar de laatste puntjes op de i zetten.
Genoeg te doen dus!