Table banking

DEAL baseert al haar projecten op het concept van table banking.

Table banking is een manier om mensen in een groep elkaar te laten helpen bij het opzetten van een eigen bedrijf. In deze groep richten de deelnemers als het ware een eigen bank op, waaruit zij zelf geld kunnen lenen voor hun eigen bedrijfje. Ze komen wekelijks bijeen en leggen dan iedere keer een vastgesteld bedrag in. Vanuit dat geld kunnen ze dan leningen krijgen om in hun onderneming te investeren. Dit moeten zij dan na een bepaalde periode weer met rente terugbetalen, hierdoor groeit het fonds. Dit heeft tot gevolg dat er steeds grotere bedragen kunnen worden geleend, waardoor dus steeds grotere investeringen kunnen worden gedaan. De groepsleden bepalen zelf of een lening wordt toegekend en mogen over de loop van het project steeds zelfstandiger opereren.

Als deelnemers zich niet aan de onderling afgesproken regels houden, kunnen zij een boete krijgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het te laat terugbetalen van een lening of het niet bijwonen van een bijeenkomst. De opbrengst van deze boetes gaat echter volledig naar het fonds. Hierdoor groeit het fonds nog sneller. Naast het normale fonds is er ook nog een sociaal fonds, waaruit deelnemers noodleningen kunnen krijgen voor persoonlijke noodgevallen.

Aan het einde van elk jaar wordt een gedeelte van het gespaarde geld uitbetaald aan de deelnemers. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid geld die een deelnemer heeft ingelegd en de hoeveelheid die binnen is gekomen door rente en boetes. Door het project leren mensen zelfstandig een onderneminkje te runnen, waardoor ze de kans krijgen om aan de armoede te ontsnappen. Zo krijgen deelnemers in het tweede jaar bijvoorbeeld extra trainingen op het gebied van ondernemerschap.

De rol van DEAL hierin is het opzetten van de groep en het geven van een kleine financiële ondersteuning in het begin van het project. Hiernaast zorgen we samen met onze partners voor de begeleiding van de groep en het geven van trainingen. We hebben dus vooral een begeleidende rol. DEAL geeft mensen in armoede een kans, maar de deelnemers zorgen er uiteindelijk zelf voor dat het project een succes wordt!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *