Vrijwilligers

Projectgroep Zambia

Imke Kruizinga (projectleider)

Hoi! Mijn naam is Imke Kruizinga, aankomend master student Nationalism, Ethnic Conflict and Development. Tijdens mijn bachelor IRO, kwam ik erachter dat ik de kant van Development en Peacebuilding super interessant vind. Daardoor zocht ik naast m’n studie een mogelijkheid om hierin te kunnen verdiepen. Ik ben sinds een ontwikkelingshulp project in Oeganda op de middelbare school geïnteresseerd in sub-Sahara Afrika. De projectgroep Zambia sloot sloot daarom super goed aan bij wat ik zocht. Verder, ben ik gepassioneerd over elk project dat kan meehelpen aan een betere positie voor vrouwen in de samenleving. Ik vind het belangrijk om mij hiervoor in te zetten.

Daniël van Selst (projectlid penningmeester)

Hoi ik ben Daniël en ik zit sinds maart bij de projectgroep Zambia. Ik doe de bachelor rechtsgeleerdheid in Leiden. Toen ik DEAL langs zag komen was ik gelijk enthousiast. In mijn bachelor heb ik ook bedrijfseconomische vakken, ik hoop deze kennis goed te kunnen gebruiken als penningmeester van de groep!

Milly Monster (projectlid promotie)

Hi! ik ben Milly en ik ben bezig met het afronden van mijn International Bachelor of Psychology in Leiden! Ik voelde me gelijk aangesproken toen ik een vacature zag staan voor DEAL, omdat ik het heel belangrijk vind om op een realistische wijze te werken aan een betere wereld. Ik vind het een mooi concept om vrouwen door middel van ondernemerschap uit armoede te helpen. Deze vrouwen zullen op hun beurt ook weer de vrouwen in hun omgeving inspireren!

Tess Fransen (projectlid acquisitie)

Ik ben Tess Fransen en ben acquisitiemanager binnen de projectgroep van Zambia. Binnen mijn studie Informatica en Economie zijn er veel mannelijke studenten, ik vind het leuk als vrouwen de keuze maken om in een wereld te stappen waar relatief veel mannen zijn. Aangezien DEAL vrouwen een structurele kans geeft om hun onderneming te starten, was dit de rede dat ik me hiervoor wilde inzetten. Zo kunnen we samen een steentje bijdragen om vrouwen in Afrika de extra hulp bieden die ze nodig hebben om hun dromen waar te maken!

Pien Kraamwinkel (projectlid acquisitie en secretaris)

Hi! Mijn naam is Pien Kraamwinkel en ik studeer Liberal Arts & Sciences aan Leiden University College met een major in International Justice. Binnen de projectgroep Zambia ben ik acquisitiemanager en notulist. Toen ik in februari een berichtje doorgestuurd kreeg over een vacature van DEAL, was ik meteen enthousiast. Toevallig had ik de week daarvoor uitgebreid onderzoek gedaan naar vrijwilligerswerk, en in het specifiek naar goede doelen in Oost Afrika, dus ik voelde me meteen geroepen. Ik zocht naar een project waar ik me een langere tijd voor kon inzetten en waarbij mijn werk mensen hun leefomstandigheden op de langer termijn zou helpen verbeteren. Dit zag ik allemaal terug in DEAL! Daarbij was ik in het bijzonder gestimuleerd me op te geven, omdat de projectgroep Zambia zich specifiek inzet voor vrouwen. Ik geloof sterk dat het stimuleren van ondernemerschap door middel van microkrediet en in samenwerking met lokale organisaties een effectieve manier is om vrouwen onafhankelijkheid te bieden en zo hun positie in de maatschappij te versterken.

Projectgroep Tanzania

Foto Tanzania 2

Mark Hulsbos (projectleider)

Hey! Mijn naam is Mark Hulsbos, derdejaarsstudent economie en recht. Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met DEAL, werd ik direct enthousiast. Toen mij vervolgens werd gevraagd of ik misschien interesse had in een plekje in de projectgroep Tanzania, was mijn antwoord daarop dus volmondig ‘ja’! De manier waarop DEAL ondernemende vrouwen in verschillende landen helpt te ontwikkelen, zorgt ervoor dat er écht een duurzaam verschil wordt gemaakt. Niet alleen de vrouwen profiteren enorm van de kansen die DEAL biedt, ook hele gemeenschappen profiteren uiteindelijk mee. Als vrijwilliger ben ik erg nauw betrokken bij het project in Tanzania. Hierdoor is het effect dat onze projectgroep sorteert erg tastbaar, hetgeen me des te meer motiveert om door te blijven gaan.

Danah Kolstee (projectlid penningmeester en secretaris)

Mijn naam is Danah Kolstee en ben bezig met het afronden van mijn Bachelor Politicologie in Leiden. In mijn studie komen veel vraagstukken naar voren, waaronder ook emancipatie van vrouwen. Ik heb mij al op verschillende manieren op maatschappelijk vlak ingezet, maar toch begon het bij mij te kriebelen. Daarom heb ik besloten om mij in te zetten voor vrouwenemancipatie bij DEAL Tanzania om een structurele basis te verzorgen die nog velen generaties kan blijven voortbestaan.

Hannah Baars (projectlid acquisitie)

Mijn naam is Hannah Baars, penningmeester bij projectgroep Tanzania. Ik heb een bachelor in International Relations and Organisations en zit daarnaast ook in het laatste jaar van de studie Filosofie. Door beide studies ben ik geïnteresseerd geraakt het creëren van meer gelijkheid en rechtvaardigheid in deze wereld, vooral op het gebied van gender en vrouwenrechten. Via DEAL Tanzania kunnen we door onze nauwe betrokkenheid bij het project bijdragen aan een daadwerkelijke verandering voor de vrouwen in onze groep, om zo een stukje dichterbij internationale gelijkheid te komen.

Julia van der Loos (projectlid acquisitie)

Ik ben Julia van der Loos, derdejaars geneeskunde student, en ik zit sinds maart bij DEAL Tanzania. Ik heb heel lang in het buitenland gewoond en heb daardoor met eigen ogen kunnen meemaken dat vrouwen in andere landen vaak minder kansen krijgen. Met DEAL hoop ik in Tanzania een verschil te kunnen maken voor ondernemende vrouwen die voor zichzelf een beter leven willen bouwen!

Lotte Nijmeijers (projectlid promotie)

Hi! Mijn naam is Lotte Nijmeijers, 22 jaar oud en ik heb net de bachelor Rechtsgeleerdheid en de bachelor Criminologie afgerond en ben het gezicht achter deze instagram pagina! Aankomend jaar begin ik met de master International and Transnational Criminal Law aan de UvA. DEAL spreekt mij aan omdat het armoede verlichting stimuleert door vrouwen in ontwikkelingslanden actief te betrekken hun eigen levensomstandigheden te verbeteren. Dat ondernemerschap hierbij het uitgangspunt is, spreekt mij in het bijzonder aan. Via DEAL Tanzania hoop ik mijn bijdrage te leveren aan meer internationale gelijkheid op mondiaal niveau en armoedeverlichting voor individuele gezinnen op lokaal niveau.

 

Projectgroep Cambodja

Lisa Nieuwmeijer (projectleider)

Mijn naam is Lisa Nieuwmeijer en ik studeer Internationale Betrekkingen en Organisaties en Rechtsgeleerdheid. Een aantal jaar geleden heb ik voor het eerst vrijwilligerswerk gedaan, ik vond het fantastisch om te zien dat ik iets extra’s kon betekenen voor mensen daar. Daarom wilde ik vanuit Nederland ook mijn steentje bijdragen. DEAL foundation is hier de perfecte organisatie voor, omdat wij de vrouwen in Cambodja op een duurzame manier daadwerkelijk kansen kunnen geven op betere leefomstandigheden.

Sander Verkoelen (projectlid penningmeester)

Mijn naam is Sander Verkoelen, masterstudent Finance aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Binnen de projectgroep Cambodja ben ik vrijwilliger en aangesteld als penningmeester. Na een economische bestuurskundebachelor heb ik veel geleerd over verschillende maatschappelijke vraagstukken, waaronder ontwikkelingssamenwerking. Ik hoop met deze opgedane kennis de groep in Cambodja zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, en daarmee de economische positie van vrouwen in het land te versterken.

Milou Voorkamp (projectlid acquisitie) 

Ik ben Milou Voorkamp en ben momenteel bezig met een premaster Film- en Televisiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ik heb de DEAL foundation leren kennen via vrienden en ga me als vrijwilliger bezighouden met de projectgroep Cambodja. Met name de manier waarop we in deze projectgroepen te werk gaan heeft mij enthousiast gemaakt omdat dit DEAL op een positieve manier onderscheidt van andere ontwikkelingsorganisaties.

Sjoerd Bootsma (projectlid acquisitie)

Mijn naam is Sjoerd Bootsma en ik studeer Rechtsgeleerdheid in Leiden. Ik heb een bijzondere interesse voor internationale onderwerpen. Ik ben daarom enthousiast om bij Deal bezig te zijn met ontwikkelingshulp. Deal biedt me een mooie kans om bij te dragen aan duurzame verandering voor de vrouwen in Cambodja.

Joëlle Thewessen (projectlid secretaris)

Hey! Ik ben Joëlle Thewessen en zit in mijn tweede jaar van de studie Geschiedenis. Via vrienden ben ik in contact gekomen met de DEAL foundation en werd meteen enthousiast over het werk dat hier verricht wordt. Wat me in het bijzonder aanspreekt aan DEAL is dat vrouwen in ontwikkelingslanden door middel van table-banking en scholing de mogelijkheid krijgen om zélf een duurzaam bestaan op te bouwen. Door samen te werken met vrouwen in kansarme gebieden draagt DEAL bij aan de verzelfstandiging en economische zelfredzaamheid van zowel individuele vrouwen als hele gemeenschappen. Ik vind het heel gaaf om hier als student mijn steentje aan bij te kunnen dragen. 

Projectgroep Bolivia

NB: project Bolivia zit nog in de opstartfase.

Iddo Geerse (projectleider)

Hola, ik ben Iddo en ik volg momenteel de master Latin American Studies aan de Universiteit Leiden. Van mijn 8ste tot mijn 12de heb ik in La Paz gewoond, de grootste stad van Bolivia. Veel mensen binnen dit land leven onder de armoedegrens en krijgen vaak niet dezelfde kansen die mensen hier in Nederland krijgen. Ik vind het belangrijk om op vrijwillige basis mensen te steunen met de ontwikkeling van hun lokale onderneming, daarom heb ik mij aangesloten bij projectgroep Bolivia!