Vrijwilligers

Projectgroep Zambia

Stéphanie van Mil (projectleider)

Mijn naam is Stéphanie van Mil en ik studeer internationale betrekkingen en organisaties. Ik zet mij in voor DEAL omdat ik door mijn studie en stage zeer geïnteresseerd ben geworden in de rechten van vrouwen in voornamelijk de regio Afrika. Ik wilde zelf graag hier iets aan bijdragen maar wist niet zo goed hoe. DEAL kwam daarom als de perfecte gelegenheid om mij in te zetten voor de vrouwen in Zambia, en tegelijkertijd te werken in een enthousiast team. Ik hoop met het project nog veel vrouwen te kunnen helpen en zo een kleine beetje bij te dragen aan de verbetering van hun positie in Zambia.

Imke Kruizinga

Hoi! Mijn naam is Imke Kruizinga, aankomend master student Nationalism, Ethnic Conflict and Development. Tijdens mijn bachelor IRO, kwam ik erachter dat ik de kant van Development en Peacebuilding super interessant vind. Daardoor zocht ik naast m’n studie een mogelijkheid om hierin te kunnen verdiepen. Ik ben sinds een ontwikkelingshulp project in Oeganda op de middelbare school geïnteresseerd in sub-Sahara Afrika. De projectgroep Zambia sloot sloot daarom super goed aan bij wat ik zocht. Verder, ben ik gepassioneerd over elk project dat kan meehelpen aan een betere positie voor vrouwen in de samenleving. Ik vind het belangrijk om mij hiervoor in te zetten.

Daan van den Andel

Na mijn bachelor Bestuurskunde EBM ben ik begonnen aan een master Finance aan de VU in Amsterdam. Ik hoop deze kennis toe te kunnen passen als penningmeester binnen Projectgroep Zambia. Ik ben erg enthousiast om samen met ons team aan de slag te gaan en de projectgroep in Zambia tot een hoger niveau te tillen.

Bibianne de Bats

 

Projectgroep Tanzania

Mark Hulsbos (projectleider)

Hey! Mijn naam is Mark Hulsbos, derdejaarsstudent economie en recht. Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met DEAL, werd ik direct enthousiast. Toen mij vervolgens werd gevraagd of ik misschien interesse had in een plekje in de projectgroep Tanzania, was mijn antwoord daarop dus volmondig ‘ja’! De manier waarop DEAL ondernemende vrouwen in verschillende landen helpt te ontwikkelen, zorgt ervoor dat er écht een duurzaam verschil wordt gemaakt. Niet alleen de vrouwen profiteren enorm van de kansen die DEAL biedt, ook hele gemeenschappen profiteren uiteindelijk mee. Als vrijwilliger ben ik erg nauw betrokken bij het project in Tanzania. Hierdoor is het effect dat onze projectgroep sorteert erg tastbaar, hetgeen me des te meer motiveert om door te blijven gaan.

Danah Kolstee

 

Thomas van den Dorpel

 

Hannah Baars

Mijn naam is Hannah Baars, penningmeester bij projectgroep Tanzania. Ik heb een bachelor in International Relations and Organisations en zit daarnaast ook in het laatste jaar van de studie Filosofie. Door beide studies ben ik geïnteresseerd geraakt het creëren van meer gelijkheid en rechtvaardigheid in deze wereld, vooral op het gebied van gender en vrouwenrechten. Via DEAL Tanzania kunnen we door onze nauwe betrokkenheid bij het project bijdragen aan een daadwerkelijke verandering voor de vrouwen in onze groep, om zo een stukje dichterbij internationale gelijkheid te komen.

Projectgroep Cambodja

Lisa Nieuwmeijer (projectleider)

Mijn naam is Lisa Nieuwmeijer en ik studeer Internationale Betrekkingen en Organisaties en Rechtsgeleerdheid. Een aantal jaar geleden heb ik voor het eerst vrijwilligerswerk gedaan, ik vond het fantastisch om te zien dat ik iets extra’s kon betekenen voor mensen daar. Daarom wilde ik vanuit Nederland ook mijn steentje bijdragen. DEAL foundation is hier de perfecte organisatie voor, omdat wij de vrouwen in Cambodja op een duurzame manier daadwerkelijk kansen kunnen geven op betere leefomstandigheden.

Sander Verkoelen

Mijn naam is Sander Verkoelen, masterstudent Finance aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Binnen de projectgroep Cambodja ben ik vrijwilliger en aangesteld als penningmeester. Na een economische bestuurskundebachelor heb ik veel geleerd over verschillende maatschappelijke vraagstukken, waaronder ontwikkelingssamenwerking. Ik hoop met deze opgedane kennis de groep in Cambodja zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, en daarmee de economische positie van vrouwen in het land te versterken.

Milou Voorkamp

Sjoerd Bootsma


Joëlle Thewessen

Hey! Ik ben Joëlle Thewessen en zit in mijn tweede jaar van de studie Geschiedenis. Via vrienden ben ik in contact gekomen met de DEAL foundation en werd meteen enthousiast over het werk dat hier verricht wordt. Wat me in het bijzonder aanspreekt aan DEAL is dat vrouwen in ontwikkelingslanden door middel van table-banking en scholing de mogelijkheid krijgen om zélf een duurzaam bestaan op te bouwen. Door samen te werken met vrouwen in kansarme gebieden draagt DEAL bij aan de verzelfstandiging en economische zelfredzaamheid van zowel individuele vrouwen als hele gemeenschappen. Ik vind het heel gaaf om hier als student mijn steentje aan bij te kunnen dragen.