Projecten

Op onze website is informatie te vinden over alle verschillende commissies, maar natuurlijk ook over de individuele projectgroepen. De stichting bestaat momenteel uit drie projectgroepen: Zambia, Bolivia en Cambodja.

Wat is table banking?

DEAL bevordert ondernemerschap door middel van table banking, een spaargroep variant waarbij de doelgroep verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, waardoor ze zeer betrokken zijn en de succeskans van het project sterk vergroot wordt.

Het is een variant van de microfinanciering die vandaag de dag natuurlijk de nodige bekendheid heeft; grote NGO’s zien de voordelen van dit systeem in. Waarin onze projecten verschillen van de ‘standaard’ microfinanciering is dat wij geen microkrediet verschaffen. Het geld wat de spaargroep spaart is hun eigen geld. De spaargroepen organiseren vervolgens zelf, door middel van eigen inleg en afspraken, een kleine ‘bank’. De groepen die deelnemen leggen iedere week geld in (het geld komt bij elkaar op een tafel, vandaar het ‘table banking’). De deelnemers beslissen zelf aan wie, en tegen welke rente een lening wordt verstrekt.

Wij voorzien de spaargroepen samen met de lokale partnerorganisatie  van de materiële middelen zoals bijvoorbeeld een kluis om het geld in te bewaren en trainingen over het opzetten en managen van een bedrijf om hun doel te kunnen bereiken.

De kracht van deze aanpak ligt in het feit dat er weinig kapitaal nodig is voor een groep: met minder dan €2.000, – kan een groep worden opgezet en worden begeleid voor een jaar. Onze projectcycli lopen vaak drie jaar. Bij project Zambia hebben we momenteel 20 deelnemers en bij project Cambodja zelfs 60. Weinig andere ontwikkelingsmethoden kunnen met zo weinig geld zo veel resultaat boeken!