Tablebanking

Drie jaar geleden zijn wij begonnen met een alternatieve strategie om mensen uit armoede te helpen: table banking.

Wat is tablebanking?

DEAL bevordert ondernemerschap door middel van tablebanking, een spaargroepvariant waarbij de doelgroep verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, waardoor ze zeer betrokken zijn en de succeskans van het project sterk vergroot wordt.

Het is een variant van de microfinanciering die vandaag de dag natuurlijk de nodige bekendheid heeft; grote NGO’s zien de voordelen van dit systeem in. Waarin onze projecten verschillen van de ‘standaard’ microfinanciering, is dat het geld dat van onze kant komt, als gift wordt verstrekt. De projectgroepen organiseren vervolgens zelf, door middel van eigen inleg en afspraken, een kleine ‘bank’. De groepen die deelnemen leggen iedere week geld in (het geld komt bij elkaar op een tafel, vandaar het ‘table-banking’). De deelnemers beslissen zelf aan wie, en tegen welke rente een lening wordt verstrekt.

Wij voorzien de lokale partner van de financiële en materiële middelen om ons doel te kunnen bereiken, in dit proces is er altijd een vertegenwoordiger van DEAL in het projectland aanwezig.

De kracht van deze aanpak ligt in het feit dat er weinig kapitaal nodig is voor een groep: met minder dan €2600, – kan een groep worden opgezet en worden begeleid voor een jaar. Er kunnen 20 mensen meedoen in elk project. Weinig andere ontwikkelingsmethoden kunnen met zo weinig geld zo veel resultaat boeken. De deelnemers worden begeleid bij het sparen en ze krijgen trainingen over het opzetten en managen van een bedrijf.