Kido Koenig

DEAL Foundation vindt zijn wortels in 2006. Tijdens mijn studententijd groeide parallel aan mijn kennis ook de drang om iets goeds te doen voor de wereld. Het was de perfecte tijd om het toenmalige SIFE tegen te komen, waarmee studenten in teams ontwikkelingsprojecten konden doen op basis van kennisoverdracht en ondernemerschap. Ik kon zo een aantal mensen bedenken in mijn vrienden- en kennissenkring die daar wel oor naar zouden hebben, niet in het minst Jaap Jonkers. Met een groepje van rond de 10 hebben we de eerste stappen gezet: plannen maken, een stichting worden, een visie ontwikkelen, vrijwilligers, partners, fondsen…. en uiteindelijk ook echt projecten uitvoeren. Dat begon in Bolivia (het geboorteland van Jaap) en later kwam daar Madagascar bij. We probeerden te leren van wat er in de literatuur over ontwikkelingssamenwerking werd geschreven en dat toe te passen in de praktijk. Het werden relatief kleine, lokale projecten, die duurzaam bijdragen aan de levens van arme mensen. Dat ging heel voortvarend. We waren gemotiveerd door de successen en de verbinding met de SIFE organisatie, maar onze visies groeiden uit elkaar. Daarom moesten we onafhankelijk door, met een nieuwe naam: DEAL foundation. Ik ben enorm blij, en ook wel trots, dat er nog steeds gebouwd wordt op dat fundament, door nieuwe mensen met nieuwe inzichten en talenten. Alweer 17 jaar! Blijkbaar was mijn ambitie om de lessen van mijn studie en mijn voorrecht niet voor mezelf te houden zo uniek nog niet. Tijdens je studietijd en tijdens het werken voor DEAL Foundation gaat een wereld voor je open. Laten we die wereld zo mooi en eerlijk maken als we kunnen!