Geschiedenis

In de zomer van 2006 kwamen twee vrienden uit Hardenberg bij elkaar om de verjaardag van een van hun te vieren. Tijdens de feestelijkheden werd de ambitie uitgesproken: een initiatief starten om de wereld te verbeteren. De volgende dag zorgde deze ambitie voor een roes die uitmondde in het betrekken van meer vrienden en medestudenten bij het initiatief dat later DEAL is gaan heten.

In het najaar van 2006 werd getimmerd aan de doelstelling en de vorm van dit initiatief. Door te sparren met leiders uit het bedrijfsleven en de politiek werd de doelstelling snel duidelijk; zorgen voor duurzame economische zelfredzaamheid voor minderbedeelden en tegelijkertijd een leerervaring creëren voor de betrokken studenten. DEAL zou een studentenstichting worden.

Begin 2007 werd theorie in praktijk gebracht door een bezoek aan Bolivia. Tijdens dit bezoek werd duidelijk dat van betekenis zijn op afstand lastig is, maar niet onmogelijk. De eerste projecten die DEAL deed bestonden uit het aanbieden van leningen aan ondernemers zoals imkers en boeren. Deze leningen werden omgezet in een gift zodra de onderneming voldoende sociale impact maakte.

In de 10 jaren die volgden zijn enkele tientallen projecten opgezet en er zijn honderden banen gecreëerd. Het gevolg van deze projecten is dat betrokkenen in Bolivia, Madagaskar, Zambia, Tanzania en Cambodja een hoger inkomen hebben waardoor deze families kunnen sparen voor een betere toekomst. DEAL heeft geleerd van elk project en begon in 2015 met projectuitvoering op basis van table banking.

Table banking werkt als volgt: samen met DEAL vormen 20 tot 60 vrouwen een spaargroep. Ze leggen wekelijks geld in een gezamenlijk fonds waar zij volledig zeggenschap over hebben. Iedere vrouw krijgt de mogelijkheid geld uit dit fonds te lenen om te investeren. De groep bepaalt gezamenlijk een termijn waarin het geleende geld moet worden terugbetaald en de hoogte van de rente. Doordat ze het samen doen, groeit het vermogen snel en steunen ze elkaar. Daarnaast geeft DEAL ondernemerschaps- en vaardigheidstrainingen. De trainingen geven de vrouwen inzicht in de beste manieren waarop zij het vermogen kunnen inzetten.

Het unieke van DEAL is onze kleinschaligheid en het feit dat wij een studenten stichting zijn. In dit kleinschalige studenten initiatief zit onze kracht. Onze kracht is dat wij leergierig zijn en ons snel kunnen aanpassen aan nieuwe inzichten en dat wij voorop willen lopen in de wereld van ontwikkelingssamenwerking.

We will change the world, one project at a time!