Privacyverklaring

Privacy Verklaring DEAL Foundation

DEAL Foundation, Kaiserstraat 25, 2311 GN Leiden, is verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegeven zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens:
www.dealfoundation.nl, Kaiserstraat 25, 2311 GN Leiden, secretaris@dealfoundation.nl

In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop de DEAL Foundation persoonsgegevens verwerkt en voor welke doeleinden. Ook leggen wij u uit wat uw rechten zijn ten aanzien van de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen. De DEAL Foundation verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

De categorieën van persoonsgegevens die de DEAL Foundation o.a. verwerkt zijn:
– Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres en telefoonnummer)
– Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)

1. Persoonsgegevens die wij gebruiken.
1.1 De DEAL Foundation maakt gebruik van uw persoonsgegevens. Hierbij vindt u een overzicht van de gegevens die wij gebruiken:
a) Voor- en achternaam
b) Adresgegevens
c) Telefoonnummer
d) E-mailadres
e) Positie
f) Bedrijfsinformatie
g) Afbeeldingen/video’s
h) Factuurgegegevens, betaal- en rekeninginformatie
i) Alle persoonlijke data vrijwillig verstrekt aan de DEAL Foundation

2. Foto’s.
2.1. Tijdens activiteiten van de DEAL Foundation worden foto’s genomen voor promotie-doeleinden (website, facebook, e.d.).

3. Gebruik van uw persoonsgegevens.
3.1. De DEAL Foundation gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de persoonsgegevens die ons zijn toevertrouwd. Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens om de volgende redenen:
a) Inkomende en uitgaande correspondentie
b) Het versturen van nieuwsbrieven
c) Om contact met u op te nemen wanneer wij dat noodzakelijk achtten
d) Om u te informeren over wijzigingen
e) U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

4. Termijn dat uw persoonsgegevens worden bewaard.
4.1. De DEAL Foundation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. We bewaren deze persoonsgegevens om onze contacten op te hoogte te houden van aankomende evenementen, nieuws omtrent de DEAL Foundation en om hen te bedanken voor hun bijdrage.
a) Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard tot uw persoonlijke connectie met de DEAL Foundation wordt verbroken.

5. Het delen van persoonsgegevens met derde partijen.
5.1. De DEAL Foundation houdt zich aan strikt de regels voor het delen van persoonsgegevens. In principe delen wij uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting toe is. Bijvoorbeeld op grond van de wet gegevens politie, justitie, toezichthouders of de Belastingdienst.

6. Cookies.
6.1 De DEAL Foundation maakt gebruik van cookies op de website. Wij verzamelen geen gegevens van websitebezoekers.

7. Geautomatiseerde besluitvoering
7.1 De DEAL Foundation neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

8. Uw persoonsgegevens inzien, veranderen en/of verwijderen.
8.1 U heeft het recht om uw gedeelde persoonsgegevens in te zien, te veranderen en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens door de DEAL Foundation in te trekken. Dit betekent dat u bij ons een aanvraag kunt indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen en/of te verwijderen door u een mail te sturen naar secretaris@dealfoundation.nl met als onderwerp ‘Wijziging/verwijdering persoonsgegevens’.

De DEAL Foundation wil u erop wijzen dat het mogelijk is om een klacht in te dienen over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Dit doet u bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de volgende website. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De DEAL Foundation tracht te waarborgen dat informatie van bezoekers onder de 16 jaar niet wordt opgeslagen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@dealfoundation.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

9. Het waarborgen van uw persoonsgegevens.
9.1 De DEAL Foundation gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens. Als u denkt dat wij uw persoonsgegevens niet op de juiste manier waarborgen, kunt u contact met ons opnemen via secretaris@dealfoundation.nl.