Doneer

Met uw hulp kunnen we vrouwen in Cambodja, Tanzania en Zambia blijven steunen!

Mocht u vragen hebben over de gemakkelijkste manier om DEAL te steunen dan kunt u deze altijd richten tot onze Penningmeester Donate Gjaltema (penningmeester@dealfoundation.nl) en Lid Acquisitie Lucia Hoogerland (acquisitie@dealfoundation.nl).

De gegevens van de bankrekening zijn:
DEAL Foundation
NL21 ABNA 0556 5958 82

Of doneer eenvoudig online: