Wie zijn wij?

DEAL staat voor Development through Entrepreneurial Action Leiden en is een studentenorganisatie die armoedeverlichting en ondernemerschap stimuleert in ontwikkelingslanden. De stichting zet zich in om mensen met een achterstand op sociaal en economisch gebied de kans te geven om hun eigen levensomstandigheden te verbeteren. Dit doet DEAL door het opzetten van table banking-projecten in binnen- en buitenland. Met deze projecten richt de foundation zich op het verbeteren van ondernemerschapsvaardigheden en structurele economische ontwikkeling. Door middel van verschillende trainingen en table banking hopen we een bijdrage te leveren aan de financiële onafhankelijkheid van de deelnemers en zo bij te dragen aan armoedeverlichting. 

Het begin

In 2006 nam Jaap Jonkers zich voor een project te beginnen in Bolivia. Sindsdien is de stichting op allerlei manieren bezig geweest met het verlichten van armoede. Op dit moment DEAL telt 22 gemotiveerde studenten die zich in verschillende projecten inzetten voor de missie van DEAL.

Table banking

DEAL bevordert ondernemerschap door middel van table banking, een spaargroep variant waarbij de doelgroep verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, waardoor ze zeer betrokken zijn en de succeskans van het project sterk vergroot wordt. De kracht van deze aanpak ligt in het feit dat er relatief weinig kapitaal nodig is voor een groep: voor iets meer dan 2000 euro kan een groep worden opgezet en worden begeleid voor een jaar. Onze projectcycli lopen vaak drie jaar. Bij project Zambia hebben we momenteel 20 deelnemers en bij project Cambodja zelfs 60. Weinig andere ontwikkelingsmethoden kunnen met zo weinig geld zo veel resultaat boeken. De deelnemers worden begeleid bij het sparen en ze krijgen trainingen over het opzetten en managen van een bedrijf.

De structuur

De stichting is momenteel actief in drie projectlanden: Zambia, Bolivia en Cambodja. De stichting wordt geleid door het bestuur, een groep van zeven studenten die wekelijks samenkomt en verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het beleid. Naast het bestuur hebben we per project een projectgroep van vijf leden die  zorgen voor een goede verloop van het project en nauw contact heeft met de lokale organisatie in het betreffende land. 

Het team wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht en geadviseerd door het alumni-netwerk.